Terug

Klantenservice - Microlife.nu

Neem contact op

* Verplichte velden

Veelgestelde vragen


1. Oorthermometers

1.1 Is de Microlife oorthermometer bruikbaar voor kleine kinderen en volwassen?

Ja, de Microlife oorthermometer is ontwikkeld om de temperatuur te meten bij volwassenen en kinderen van alle leeftijden. Waarschuwing: hoge koorts bij jonge kinderen direct melden aan uw arts!

1.2 Kan ik de Microlife oorthermometer gebruiken om ergens anders dan in het oor de temperatuur te meten?

Nee, de Microlife oorthermometer is gemaakt voor enkel oormetingen. U kunt de oppervlaktetemperatuur van verschillende objecten meten door de probekop vlak boven het oppervlak te houden.Met een range van 0°C to 100 °C kunt het badwater, melkfles en kamertemperatuur meten. Maar let op: DE TIP NIET ONDERDOMPELEN de oorthermometer is NIET WATERPROOF.

1.3 Heeft oorsmeer invloed op de gemeten waarden?

Kleine hoeveelheden oorsmeer geven een probleem voor een temperatuurmeting, oorsmeer op de lens kunnen meting verstoren. Zorg dus voor een schoon gehoorkanaal en gebruik bij iedere meting een nieuw en onbeschadigd beschermkapje!

1.4 Kan ik de temperatuur meten tijdens een oorontsteking?

Oorontstekingen veroorzaken meestal veel pijn. Aan het oor trekken om het gehoorkanaal recht te trekken geeft nog meer pijn, het is aangeraden om in het niet ontstoken oor te meten of om met een pentype thermometer oraal of rectaal te meten.

1.5 Hoe werkt een Microlife oorthermometer?

Een Microlife oorthermometer meet de infrarood straling van het trommelvlies en het omringende weefsel. De energie van deze infrarood straling wordt dan vertaald naar een waarde voor de lichaamstemperatuur. 

1.6 Is het veilig om de probekop helemaal in het oor te plaatsen bij een baby of kind?

Ja, de probekop is te kort om het trommelvlies te raken. Het oorkanaal van een baby of klein kind is smaller dan de probekop, zodat de gevoelige gedeelten buiten bereik blijft. Trek aan het oor zoals beschreven in de handleiding en plaats voorzichtig de probekop in het oor. Wanneer u weerstand voelt van het oor, duwt u niet verder en behoudt u de plaats van de probekop.

1.7 Kan een Microlife infrarood oorthermometer schade veroorzaken?

Nee, Microlife oorthermometers produceren geen stralen of warmte. Het werkt enkel als ontvanger van warmte. Als het oor warm is of er is sprake van een ontsteking, is het aanbevolen om het andere oor te proberen, danwel met een standaard pentype thermometer oraal, anaal of via de oksel te meten.

1.8 Hoe verhoudt een meting met de Microlife oorthermometer zich tot een orale, rectale en meting onder de oksel?

Microlife's oorthermometer metingen zijn vergelijkbaar met een goede orale meting. Rectale metingen zijn liggen iets hoger dan orale metingen. Een temperatuurmeting in de oksel kan makkelijk bëinvloed worden door de kamertemperauur, dus de nauwkeurigheid hiervoor is moeilijk te verifiëren. Een temperatuurmeting onder de arm geeft een lagere waarde dan een orale meting.

1.9 Is een Microlife oorthermometer net zo nauwkeurig als een oorthermometer in het ziekenhuis?

De nauwkeurigheid van een Microlife oorthermometer is klinisch bewezen. Microlife oorthermometers zijn minstens zo nauwkeurig. De Microlife oorthermometers voldoen aan dezelfde internationale eisen als de eisen voor medische apparatuur. Sommige professionele thermometers bieden de mogelijkheid om een alternatieve temperatuur te berekenen zoals een benadering naar een rectale en orale temperatuurmeting. Microlife geeft de voorkeur aan de werkelijk geconstateerde en betrouwbaar gemeten temperatuur. Er is geen medisch bewijs dat de in het oor gemeten temperatuur doorberekend kan worden naar orale of rectale metingen.

1.10 In welk oor meet ik de lichaamstemperatuur?

Over het algemeen zijn er geen verschillen tussen linker- of rechteroor. Wij adviseren de normale temperatuur vast te stellen van u en uw gezinsleden, en altijd in het oor te meten met de hoogste temperatuur.

1.11 Waarom verschillen de resultaten tussen het linker- en het rechteroor?

De temperatuur kan onderling licht variëren door o.a. de hoeveelheid oorsmeer en de mate waarin het oor vervuild is. Ook de positie van de probekop heeft een bepalende invloed op de gemeten waarde. Wees zeker van een juiste plaatsing waarbij het gehoorkanaal schoon is en die via het oor goed recht is getrokken. Gebruik altijd bij iedere meting een nieuw en onbeschadigd beschermkapje!

2. Koortsmetingen

2.1 Hoe nauwkeurig kan ik de lichaamstemperatuur meten?

Essentieel is het om onderscheid te maken tussen de technische nauwkeurigheid en nauwkeurigheid in gebruik. Een behaalde nauwkeurigheid van +/- 0.1°C met een thermometer kan beschouwd worden als een "state-of-the art" hoogwaardige thermometer. De gebruiker mag de technische nauwkeurigheid niet verwarren met de nauwkeurigheid tijdens het gebruik. Door het juist gebruiken van de thermometer, zoals aangegeven in de handleiding, geeft een verbeterde nauwkeurigheid in gebruik.

2.2 Waar kan ik de lichaamstemperatuur meten?

De meest betrouwbare temperatuurmeting wordt rectaal gemeten, door een thermometer in het rectum te brengen. Deze meting is nauwkeurig en betrouwbaar. 
De normale temperatuurwaarden liggen ongeveer tussen : 36.2°C - 37.7°C. Bij vrouwen kan er ook vaginaal temperatuur worden gemeten, de temperatuur ligt dan 0.1°C tot 0.3°C  lager dan bij een rectale meting.De orale temperatuurmeting wordt via de mond gemeten, de thermometer wordt dan onder de tong gehouden. In vergelijk met een rectale temperatuurmeting ligt de waarde 0.3°C - 0.8° C lager. 
Temperaturen via het huidoppervlak is ook mogelijk en wordt het meeste gebruikt in de praktijk. Door bijvoorbeeld een thermometer in de oksel te plaatsen en de arm dicht tegen het lichaam aan te houden. De gemeten temperatuurwaarden liggen 0.5°C tot 1.5°C lager dan bij een rectale meting. Deze onderschatting ligt bij kinderen wat lager.

2.3 Wat is belangrijk bij het temperaturen?

Belangrijk is om te weten dat de gemeten lichaamstemperatuur afhankelijk is van waar die wordt gemeten. De temperatuur van een rectale meting bijvoorbeeld, verschilt 0.5°C van een orale meting. Van een gezond persoon varieert de temperatuur ook nog eens gedurende de dag, onder andere door activiteiten. Een onderscheid is te maken dat de temperatuur dieper in het lichaam hoger is en aan de huid het laagst. De "kerntemperatuur" van het lichaam meet men rectaal of oraal. Om deze redenen is het soms niet makkelijk om de "normale temperatuur" vast te stellen.

2.4 Waarom de lichaamstemperatuur meten?

Het is soms van medisch belang om de lichaamstemperatuur te meten. De reden is dat een aantal ziekten met typische ziekteverschijnselen gepaard gaan zoals veranderingen in de lichaamstemperatuur. Het verloop van zo`n ziekte kan dan door temperaturen worden gevolgd en effectief worden behandeld. Koorts is een specifiek ziekteverschijnsel, waarbij het lichaam de temperatuur verhoogd om de weerstand tegen het ziekteproces te verhogen. Koorts is de meest voorkomende vorm van een (ziektegerelateerde) verhoging van de lichaamstemperatuur.

3. Zwangerschap

3.1 Wat is pre-eclampsie?

Pre-eclampsie (zwangerschapvergiftiging) is een probleem dat tijdens de zwangerschap voorkomt bij sommige vrouwen. Uw arts kijkt naar de volgende signalen en symptomen: hoge bloeddruk, blijvende zwellingen in de extremiteiten (armen en benen) en eiwitten in de urine.

3.2 Wat zijn de symptomen van pre-eclampsie?

Iemand met pre-eclampsie kan zich prima voelen. Daarom is het zo belangrijk alle adviezen over controles van artsen en verloskundigen op te volgen om in een vroegtijdig stadium o.a. pre-eclampsie te ontdekken. De symptomen van ernstige pre-eclampsie zijn hoge bloeddruk, hoofdpijn, wazig zicht, lichtintolerantie, misselijkheid, overgeven en zwellingen in armen en benen.

3.3 Wanneer komt pre-eclampsie voor gedurende een zwangerschap?

Pre-eclampsie kan op ieder moment van de zwangerschap voorkomen. Pre-eclampsie kan zich langzaam ontwikkelen tot openbaring maar het kan ook zich erg onverwacht ontwikkelen, zeker als lichte symptomen zich al een tijdje voordeden. De bloeddruk zal na de zwangerschap weer tot de waarde van voor de de pre-eclampsie herstellen.

3.4 Wie lopen er het meeste risico?

Pre-eclampsie komt het meest voor bij vrouwen in de eerste zwangerschap van wie de moeder of zusters pre-eclamspie hebben gehad. Een verhoogd risico lopen ook vrouwen met meerlingen, vrouwen jonger dan 20 en vrouwen boven de 40. Andere vrouwen met een verhoogd risico hebben een hoge bloeddruk (gehad), nieraandoeningen en een BMI van meer dan 35. De oorzaak van pre-eclampsie is onbekend.

3.5 Betekent een hoge bloeddruk dat ik pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) heb?

Hoge bloeddruk is niet direct pre-eclampsie. Als de arts een hoge bloeddruk constateert, zal die uw bloeddruk nauwkeurig willen volgen om pre-eclampsie snel te ontdekken. Bij een te hoge bloeddruk hebben vrouwen met pre-eclampsie zwelling van de armen en/of benen. Eiwitten in de urine is ook een typisch symptoom Als u een te hoge bloeddruk heeft is het belangrijk dagelijks uw bloeddruk te meten.

3.6 Waarom is bloeddruk meten zo belangrijk gedurende de zwangerschap?

Pre-eclampsie wordt herkent aan de duidelijke stijging van de bloeddruk. U zou twee keep per dag uw bloeddruk moeten meten - `s morgens en `s avonds. Tijden de bloeddrukmeting thuis dient u ontspannen te zijn in een rustige omgeving, in de zithouding. Deze metingen kunnen een behandeling ondersteunen, mits goed uitgevoerd.

3.7 Welke bloeddrukwaarden zijn te hoog en wanneer komen deze voor?

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bloeddrukwaarden in rust. Dit schema geeft de waarden en adviezen om aan te houden tijdens de zwangerschap (in mHg):


RangeSystolisch
Diastolisch
Aanbeveling
Normaal < 140
< 90
Zelfcontrole
Hypertensie> 140> 90Win medisch advies in 
Ernstige hypertension> 180
> 100Win urgent medisch advies in

Referentie: Prof. A. H. Shennan, St. Thomas Hospital, Londen

3.8 Welke bloeddrukwaarden zijn normaal voor en na de zwangerschap?

Tabel voor classificatie van de bloeddrukwaarden (in mmHg) volgens de World Health Organization:

RangeSystolicDiastolicRecommendation
blood pressure to low< 100< 60Consult your doctor
blood pressure optimum100 - 12060 - 80Self-check
blood pressure normal120 - 13080 - 85Self-check
blood pressure slightly high130 - 14085 - 90 Consult your doctor
blood pressure to high140 - 16090 - 100Seek medical advice
blood pressure far too high160 - 180100 - 110Seek medical advice
blood pressure dangerously high> 180
> 110Urgently seek medical advice!

3.9 Wat is het risico voor baby en moeder bij pre-eclampsie?

Pre-eclampsie kan de bloedtoevoer van de placenta verhinderen. Als de placenta niet voldoende wordt doorbloed krijgt de baby niet voldoende voedingsstoffen en zuurstof. Dit kan een laag gewicht en andere problemen met zich mee brengen. Als de bloeddruk pas tegen het eind van de zwangerschap oploopt, levert dit meestal nauwelijks problemen. De meeste vrouwen met pre-eclampsie bevallen gewoon van een gezonde baby. Een klein aantal vrouwen ontwikkelen eclampsie oftwel een epileptisch insult. Eclampsie is voor zowel moeder als kind zeer gevaarlijk. Gelukkig wordt pre-eclampsie al vaak snel ontdekt tijdens de bezoeken aan de artsen en verloskundigen en worden veel problemen voorkomen.

3.10 Hoe wordt pre-eclampsie behandeld?

De zwangerschap voltooien is de echte genezing. Wanneer pre-eclampsia zich ontwikkeld worden moeder en kind veelvuldig gecontroleerd. De bloeddruk zou dan bijvoorbeeld twee keer per dag gemeten moeten worden, ook de urine wordt dan soms met regelmaat gecontroleerd. Er zijn medicijnen die de zwangerschap kunnen uitstellen wat de baby een grotere kans op een goede gezondheid geeft.

3.11 Kan pre-eclampsie worden voorkomen?

Pre-eclampsie is geen ziekte die kan worden voorkomen door een gezonde leefstijl zoals goede voeding, niet roken, matig met alcohol, voldoende rust, weinig stress. Er zijn aanwijzingen dat calciumsupplementen het risico op pre-eclampsie verkleinen. Calciumsupplementen helpen de bloedvaten te ontspannen en voorkomt een verhoogde bloeddruk.

3.12 Zijn er lange termijn effecten van pre-eclampsie?

Voor de meeste moeders zullen na de bevalling alle effecten van de pre-eclampsie snel verdwijnen. Sommige vrouwen die pre-eclampsie gedurende een zwangerschap hebben gehad ontwikkelen later last krijgen van een hoge bloeddruk. Deze hoge bloeddruk kan ook door genetische aanleg en niet door de pre-eclampsie zelf worden veroorzaakt. Voor een baby kan er lange termijn schade worden veroorzaakt door een tekort aan voedsel- en zuurstofvoorziening tijdens de zwangerschap. De baby kan bijvoorbeeld een groeiachterstand hebben opgelopen tijdens de zwangerschap door de pre-eclampsie. Op dit moment wordt er aangenomen dat pre-eclamspie op latere leeftijd geen gezondheidsproblemen geeft.

4. Bloeddrukmetingen

4.1 Kan de Microlife bloeddrukmeter gebruikt worden in een ambulance, vliegtuig of trein?

De Microlife bloeddrukmeters nemen oscillometrisch (d.m.v. trillingen op de vaatwanden) de menselijke bloeddruk op. Deze methode vereist een rustige omgeving vrij van storingen. Elke trilling en/of beweging in een ambulance, vliegtuig of trein kan een storing in het meetproces geven. Het gevolg is een foutmelding in plaats van een meetwaarde. U zou dus meerdere metingen moeten uitvoeren alvorens een meetresultaat kan worden gegeven.

4.2 Kan ik mijn Microlife bloeddrukmeter ook in lage drukgebieden gebruiken (bijv. hoog in de bergen)?

Iedere keer dat je een Microlife Bloeddrukmeter inschakelt, calibreert de bloeddrukmeter zich in de aanwezige atmosferische druk. De interne druk van de Microlife bloeddrukmeter past zich dus aan aan de druk van de omgeving. U kunt dus ook in lage drukgebieden nauwkeurig meten.

4.3 Vanwege mijn pacemaker moet ik mijn hartslagfrequentie nauwkeurig kunnen meten. Kan ik de gemeten hartslag hiervoor gebruiken?

Alle elektronische thuismonitoren meten de polsslag gedurende een periode van minder dan 60 seconden. Maar om een accurate informatie over de polsslagmeting te verkrijgen om een pacemaker te controleren dient een langere periode dan 60 seconden te worden gemeten. De bloeddrukmeters zijn hiervoor niet geschikt.

4.4 Ik wil mijn conditie meten met een Microlife bloeddrukmeter gedurende een activiteit, maar het apparaat geeft steeds een foutmelding. Waarom kan ik alleen in rust de bloeddruk meten?

De Microlife bloeddrukmeters maken gebruik van de oscillometrische meetmethode om de menselijke bloeddruk te meten. Deze methode vereist rustige condities, dus geen beweging. Alle bewegingen, trillingen e.d. kunnen de meting verstoren. Dat is waarom er altijd een foutmelding in het scherm verschijnt gedurende beweging.

4.5 Kan ik de manchet alleen op de bovenarm gebruiken?

De manchet voor de bovenarm modellen kan alleen op de linker- of rechterarm gebruikt worden. Controleer altijd of het manchet geschikt is voor uw arm omtrek. Volg de instructies ook al past het manchet wel op andere plekken, anders worden er verkeerde meetresultaten weergegeven. 

Met een bloeddrukmeter voor de bovenarm, is het aan te bevelen een aantal metingen aan zowel links als rechts te verrichten. Het is namelijk erg belangrijk dat alle metingen onder dezelfde condities worden uitgevoerd. Alle metingen dienen na een rustperiode van 5 minuten, in zittende houding zonder te spreken verricht te worden. Als het gemiddelde van de metingen links hoger of gelijk is aan die van rechts, meet dan links. Als het gemiddelde van de metingen rechts hoger of gelijk is aan die van links, meet dan rechts.

4.7 Onder welke omstandigheden krijg ik de beste meetresultaten?

Voorwaarden bloeddrukmeting

Neem minimaal 5 minuten rust. 
Meet de bloeddruk altijd onder dezelfde omstandigheden in rust in een stille omgeving.
Vermijd eten, roken, inspanning zowel fysiek als mentaal alvorens te gaan meten. 

Controleer of u het juiste manchet heeft voor uw arm omtrek.
Snoer het manchet aan, maar niet te strak.
Pas op dat bij een mouw opstropen, de bloedcirculatie niet wordt belemmerd.

Span geen spieren in de arm aan. 
Adem normaal en spreek niet tijdens de meting. 

8. Waar moet ik op letten bij het zelf opnemen van de bloeddruk?
Het is verstandig voor patiënten met een te hoge bloeddruk regelmatig de bloeddruk te meten, gezien het artsen waardevolle indicaties geeft over de effectiviteit van de behandeling. Noteer de bloeddrukmetingen voorzien van datum en tijd en vermeld ook overige informatie zoals misselijkheid, duizeligheid, onderbroken nachtrust, medicatie vergeten in te nemen, fysieke of mentale problemen. Meet altijd aan dezelfde arm en op dezelfde tijden bij voorkeur in de ochtend en de avond. Drink geen koffie, thee, alcohol of rook vlak voor de bloeddrukmeting. Neem de meting pas af na 5 minuten rust, in een zittende houding zonder de benen te kruisen, in een een stille omgeving. Vergelijk en overleg uw metingen met die van uw arts. Elke 24 maanden dient u het toestel voor controle en calibratie op te sturen, u kunt bij distributeur van uw land terecht.

4.8 Validaties & Keurmerken

Device                              
Mode
AAMI
BHS
ESH 2002
ESH 2010
Circumstance
Recommendation Ref
Microlife BP A1 Easy (BP3GR1-1P)Osc A/APass BP A100 Plus and BP 3BT0-A EquivalencesRecommended E106
PassA/B  Normotensive Pregnancy
PassB/B  Non-proteinuric HBP
PassA/B  Pre-Eclampsia
Microlife BP A2 Basic (BP3GQ1-3P)Osc A/APass BP A100 Plus and BP 3BT0-A EquivalencesRecommended E107
PassA/B  Normotensive Pregnancy
PassB/B  Non-proteinuric HBP
PassA/B  Pre-Eclampsia
Microlife BP A2 Classic (3UG1-2E)Osc A/A  Microlife BP 3BT0-A EquivalenceRecommended E150
  Pass Microlife BP A100 Equivalence
Microlife BP A3 PCOsc   PassGeneral populationRecommended 99
Microlife BP A6 PC (BP3GU1-8Y)Osc A/APass BP A100 Plus and BP 3BT0-A EquivalencesRecommended E108
PassA/B  Normotensive Pregnancy
PassB/B  Non-proteinuric HBP
PassA/B  Pre-Eclampsia
Microlife BP A100Osc  Pass BP A100 Plus EquivalenceRecommended E7
  Pass With M-L Soft CuffRecommended FTS52
  Pass With M-L Rigid Conical CuffRecommended 37
Microlife BP A100 PlusOsc  Pass At restRecommended 17
  Pass At restRecommended 29
Microlife BP A150 AfibOsc  Pass Microlife BP A100 EquivalenceRecommended E149
  Pass Microlife BP A100 Plus Equivalence
Microlife Exact BP (BP3MD1-3)Osc  Pass BP A100 EquivalenceRecommended E21
Microlife RM 100Osc A/A  BP 3BT0-A EquivalenceRecommended E8
Microlife WatchBP Home (BP3MX1-1)Osc  Pass At restRecommended 25
 A/A  PregnancyRecommended 66
 B/A  Pre-EclampsiaRecommended 66
Microlife WatchBP Home A (BP3MX1-3)Osc  Pass Watch BP Home EquivalenceRecommended E27
Microlife WatchBP Home N (BP3MX1-4)Osc  Pass Watch BP Home EquivalenceRecommended E70
Microlife WatchBP Home S (BP3MX1-5)Osc  Pass Watch BP Home EquivalenceRecommended E28
Microlife WatchBP O3 (3MZ0)Osc  Pass At restRecommended 61
Microlife WatchBP O3 (3MZ1)Osc  Pass At restRecommended 62

5. Bloeddrukmeters en manchet

5.1 Kan ik ieder type manchet gebruiken met de bloeddrukmeter?

MICROLIFE bloeddrukmeters geven alleen een betrouwbaar meetresultaat indien deze in combinatie met een MICROLIFE cuff wordt gebruikt. Indien de omtrek van uw bovenarm tussen de 22 - 32 cm is dan volstaat het M-size manchet, dit manchet wordt standaard meegeleverd. Als de omtrek van uw bovenarm tussen de 32 - 42cm is dan moet u gebruik maken van het L-size manchet voor een betrouwbare meting.

5.2 Kan ik de manchet wassen?

De bloeddrukmeters zijn uitgevoerd met een wasbaar manchet. Vlekken op het manchet kunnen met een vochtige doek en wat reinigingsmiddelen worden afgeveegd of de ballon kan worden verwijderd uit de manchet zodat de hoes kan worden gewassen.

5.3 Ik heb al een AC/DC adapter thuis, mag ik die ook voor de MICROLIFE bloeddrukmonitor gebruiken?

MICROLIFE bloeddrukmeters hebben een specifieke adapter nodig. Goed functioneren kan alleen worden gegarandeerd door gebruik van AA, AAA batterijen of een MICROLIFE adapter. Deze adapter is speciaal ontworpen voor onze producten. Bij gebruik van een andere adapter zal de garantie vervallen.

5.4 Betekenis van een error melding

MICROLIFE bloeddrukmeters zijn ontwikkeld om de bloeddruk nauwkeurig te meten en er wordt alleen een meetresultaat gegeven als er zich geen storingen hebben voorgedaan tijdens de meting. Mocht er een storing optreden tijdens de meting, verschijnt er een foutcode in het display. Raadpleeg uw handleiding voor de specifieke oorzaak van de foutmelding:

«Er 1» Signaal te zwak: De hartslagsignalen op de manchet zijn te zwak. Verander de positie van de manchet en herhaal de meting.

«Er 2» Beweging: Tijdens de meting zijn er beweging(en) gedetecteerd door de manchet, bijvoorbeeld als gevolg van het aanspannen van een spier. Herhaal de meting en zorg dat de arm stil wordt gehouden.        

«Er 3» Geen druk in de manchet: Er kan geen juiste druk in de manchet worden opgebouwd. Wellicht is er sprake van een lekkage. Vervang de manchet en herhaal de meting.

«Er 5» Abnormaal resultaat: De meetsignalen zijn niet nauwkeurig en dus kan geen resultaat weergegeven worden. Raadpleeg de checklist voor het doen van betrouwbare metingen en herhaal de meting.

«HI» Polsfrequentie of manchetdruk te hoog: De druk in de manchet is te hoog (meer dan 300 mmHg) of de polsfrequentie is te hoog (meer dan 200 slagen per minuut). Ontspan 5 minuten en herhaal daarna de meting.

«LO» Polsfrequentie te laag: De polsfrequentie is te laag (minder dan 40 slagen per minuut). Herhaal de meting.

 

 

5.5 Waarom en wanneer zou ik de bloeddrukmeter moeten opsturen voor controle en calibratie?

MICROLIFE bloeddrukmeters zijn ontwikkeld om zeer nauwkeurig te meten en hebben een lange levensduur. Om deze nauwkeurigheid te garanderen gedurende de levensduur van de bloeddrukmeter, adviseren wij u - volgens de internationale standaard - de bloeddrukmeter iedere 24 maanden te laten controleren door uw Microlife importeur.

Telefoon:023-5553025

5.6 Hoe weet ik of de bloeddrukmeter nog nauwkeurig meet na intensief gebruik of nadat deze is gevallen?

Over het algemeen geeft de bloeddrukmeter nauwkeurige meetresultaten indien deze normaal functioneert. Als de meter bijvoorbeeld is gevallen en de bloeddrukmonitor geeft geen foutmeldingen en functioneert naar behoren, dan is er geen reden tot zorg omtrent de nauwkeurigheid. Het belangrijkste component voor de nauwkeurigheid zit opgeslagen in het computer programma van de bloeddrukmeter. Deze software werkt of werkt helemaal niet. In ieder geval adviseren wij u de bloeddrukmonitor iedere 24 maanden te laten controleren, en bij twijfel neemt u dan contact op met de importeur. Telefoon 023-5553025

6. Bloeddruk

6.1 Kun je bepaalde sporten beter niet uitoefenen als je een te hoge bloeddruk hebt?

Bij een gemiddelde hoge bloeddruk, raken de vertakkingen van de arterien onder druk waardoor er dus effectief minder bloedcirculatie is. Beweging van de spieren zorgt dat de vertakkingen van de arterien verwijden waardoor de spieren meer zuurstof krijgen aangeleverd. Bij een normaal uithoudingsvermogen heeft een training van minstens 30 minuten een good effect tegen een te hoge bloeddruk, zoals bijvoorbeeld: wandelen, joggen, fietsen en dansen. De grote spiergroepen bewegen meer regelmatig en ritmisch bij deze activiteiten. De hartslagfrequentie en bloeddruk wordt verhoogd, maar niet te plotseling bij normale inspanning. Maar let op dat een sport beoefenen waarbij alleen spierkracht nodig is en zonder regelmatige conditietraining, niet erg geschikt is. Dit soort sporten zoals bijvoorbeeld gewichtheffen geven een erg plotselinge verhoogde bloeddruk bij de inspanning. 

6.2 Wat als de medicatie minder effect heeft na langdurig gebruik? Wat kan ik doen?

Naast de medicatie, welke na langdurig gebruik een oorzaak kan zijn van minder effect, zijn er tal van andere factoren die hieraan kunnen bijdragen zoals bijvoorbeeld: leeftijd, fysieke en geestelijke gesteldheid, alcohol- en nicotinegebruik, maar ook ziekten zoals diabetes. De duur en snelheid van de bloeddrukverlaging, maar ook de getroffen voorbereidingen spelen een belangrijke rol. Bij een hoge dosering van bijvoorbeeld beta-blockers en plastabletten kunnen bepaalde medicijnen minder effectief zijn, bijvoorbeeld in combinatie met calcium antagonisten, ACE inhibitors en angiotensin II antagonisten. Aarzel niet om bij een minder effect van uw medicijnen contact op te nemen met uw arts. De arts kan uw medicatie aanpassen of een ander medicijn voorschrijven. 

6.3 Moet ik langdurig medicijnen slikken om mijn te hoge bloeddruk te verlagen?

Beschadiging aan de vaatwanden, overbelasting van het hart, hersenen en nieren kan alleen worden vermeden door een juiste regulering van de bloeddruk. Dit vereist behandeling met medicijnen voor een lange periode, indien u een ernstig verhoogde bloeddruk heeft en wanneer de andere maatregelen (voedingsgewoonten, overgewicht, vermindering concumptie van zout en alcohol, vermijden van stress en stoppen met roken) uw bloeddruk niet heeft verlaagd tot een waarde van 135/85mmHg. Verandering van leefgewoonten en het uitsluiten van de extra risicofactoren hebben een bijzonder positieve werking op uw behandeling en medicatie, het is dan mogelijk dat de dosering van uw medicatie verlaagd wordt.

6.4 Kan ik stoppen met de medicatie als ik me ontspannen voel ?

Stress en spanningen, welke meestal tijdelijk van aard zijn, verhogen de bloeddruk en dat is een normaal verschijnsel en mag niet worden verward met hypertensie of een te hoge bloeddruk. Uw dokter heeft u met een te hoge bloeddruk of hypertensie gediagnostiseerd indien uw bloeddruk continu verhoogd is, ook in rust en niet alleen wanneer u last heeft van stress of spanningen. Daaroom zou u nooit moeten stoppen met de medicatie als u zich ontspannen voelt. Anders zal uw bloeddruk weer naar het oude niveau gaan?

6.5 Kan ik stoppen met de medicijnen in het weekend of tijdens vakantie?

Ongeacht of u een ontspannen of actieve vakantie neemt, u moet uw medicatie blijven gebruiken. Op het moment dat u de behandeling onderbreekt zal uw bloeddruk weer stijgen. Indien u een vliegreis onderneemt, neem dan extra medicijnen mee in uw handbagage in geval van verlies van de bagage. Voor reizen overzee, is het verstandig uw arts te raadplegen voor inname van de medicijnen in verband met het tijdsverschil

6.6 Kan ik stoppen met de medicijnen als ik last van bijwerkingen heb?

Het zou onverstandig zijn de behandeling te verwaarlozen in geval van bijwerkingen. U zou deze bijwerkingsverschijnselen onmiddelijk met uw arts moeten overleggen.  Het is gebruikelijk dat de bijwerkingen kunnen worden verminderd met aanpassing van de dosering, ook kan het overgaan op een ander medicijn of een combinatie daarvan kan de bijwerkingen doen afnemen.

6.7 Zijn bijwerkingen door behandeling met medicijnen te verwachten?

Aan het begin van de behandeling met medicijnen, kunnen deze tijdelijk fysieke of mentale reacties geven, met vermoeidheid en verlies van concentratie mogelijk indien de bloeddruk snel verlaagd. Het lichaam zal geleidelijk aan de lagere bloeddruk wennen en de bijwerkingen zullen dan ook verdwijnen. Enkel een aantal mensen hebben continu last van de bijwerkingen van een bepaald soort medicijn. Er zijn ook een aantal bijwerkingen die typisch voor het medicijn zijn en kunnen niet worden vermeden door aanpassen van de dosering. Een voorbeeld is de vervelende ongevaarlijke droge hoest die bij de ACE inhibitor medicatie voorkomt.  Als de hoest er vervelend is kan de dokter adviseren over te gaan op een ander medicijn zoals bijvoorbeeld angiotensin II antagonist. Huidproblemen zoals jeuk of uitslag kunnen ook een reden zijn om over te gaan op een ander medicijn. Met calcium blockers, zijn de volgende ongevaarlijke bijwerkingen mogelijk hoofdpijn, een rood gezicht, gezwollen benen en enkels (oedema) en constipatie. De meest voorkomende bijwerkingen van beta-blockers zijn vermoeidheid, effectiviteit van medicijn, koude handen en voeten. Laag calcium niveau in het bloed en krampen zijn de bijwerkingen van plastabletten. De beste toegestane medicijnen zijn op dit moment de angiotensin II antagonists.

6.8 Is het mogelijk dat mijn bloeddruk teveel wordt verlaagd door mijn behandeling?

De bloeddruk kan soms te snel dalen gedurende de behandeling. Dit kan leiden tot duizeligheid bij het snel opstaan of voorover bukken, extreme vermoeidheid en gebrek aan energie. Als u deze typische bijwerkingen herkent van een te lage bloeddruk zou u uw arts kunnen raadplegen voor een aanpassing in uw behandeling. Indien u geen last van deze bijwerkingen heeft is verandering van uw behandeling niet nodig. 

6.9 Is de bloeddruk afhankelijk van de leeftijd?

In een gemiddelde populatie, hebben de ouderen een hogere bloeddruk dan jongeren. Dit komt door afname van de elasticiteit van het vaatstelsel bij ouderdom. Maar in ieder geval zou de bloeddruk niet continu boven 140 / 90 mmHg moeten zijn, ook niet voor de oudere bevolkingsgroep.

6.10 Wat is 'witte jassen hypertensie'?

Witte jassen hypertensie (White Coat Hypertension) is het zogenoemde effect dat patiënten ondervinden als de bloeddruk stijgt indien de meting door een arts wordt verricht. Dit verschijnsel is kan onbewust voorkomen. Patiënt is dan nerveus of gespannen door de officiele bloeddrukmeting. Het probleem is dat er tijdens de praktijkmetingen te hoge waarden worden gemeten, en patiënt verkeerd word gediagnostiseerd. Thuismetingen zijn de beste oplossingen om de "witte jassen hypertensie" te voorkomen. Enkele lange termijn studies bewijzen dat mensen een hogere bloeddruk hebben bij een meting door de arts en dat juist deze mensen een veel hoger risico lopen op hypertensie / te hoge bloeddruk. Daarom is regelmatig meten van deze groep mensen van belang.

6.11 Ik begrijp dat mijn bloeddruk varieert gedurende de dag, maar wat is dan mijn bloeddruk eigenlijk?

Het gemiddelde van meerdere metingen, verkregen op verschillende dagen onder normale omstandigheden, vertegenwoordigd uw individuele bloeddruk. Meet, bijvoorbeeld, een uur nadat u heeft gegeten op drie opeenvolgende dagen en u vindt significante verschillen, het gemiddelde vertegenwoordigd uw bloeddruk. 

6.12 Wat kunt u zelf doen aan een te hoge bloeddruk?

1.  Allereerst, bezoek uw (huis)arts
2.  Dit zijn maatregelen die u zelf kunt nemen, die voor iedereen een gunstig effect hebben 
     ter preventie. Deze maatregelen behoren tot het dagelijkse leven.
A) Eetgewoonten
     • Streef naar een normaal gewicht voor uw leeftijd. Verminder overgewicht !
     • Vermijd overmatige consumptie van zout
     • Vermijd voeding met veel vet
B) Indien u onder behandeling bent voor een te hoge bloeddruk
     • Volg nauwgezet de voorgeschreven medicatie, behandeling en adviezen 
       van uw arts op.
     • Controleer regelmatig zelf uw bloeddruk, om tijdig veranderingen te constateren.
C) Andere gewoonten
     • Stop  met roken !
     • Matig consumptie van alcohol!
     • verminder de consumptie van koffie (caffeine) !
D) Uw fysieke gesteldheid
     • Zorg voor regelmatige lichaamsbeweging
     • Indien u eerdere ziekten of aandoeningen heeft gehad en boven de 40 jaar bent, 
       ALTIJD eerst een arts raadplegen voordat u gaat sporten.
     • Zorg ervoor dat zich nooit tot het uiterste van uw kunnen inspant.

6.13 Welke bloeddrukwaarden zijn normaal?

Men spreekt van een verhoogde bloeddruk indien de diastolische bloeddruk boven de 90 mmHg en/of de systolische bloeddruk boven 140 mmHg ligt. In dit geval is het verstandig een arts te raadplegen. Op lange termijn zal een zodanig vehoogde bloeddruk de gezondheid in gevaar brengen door schade aan de bloedvaten. Men spreekt van een te lage bloeddruk indien in rust de diastolische bloeddrukwaarde lager 60 mmHg en/of de systolische bloeddruk lager dan 100 mmHg is. Ook in dit geval is het verstandig een arts te bezoeken indien dit constante waarden betreft.

6.14 Hoe komt het dat de bloeddruk wordt verhoogd / verlaagd?

Zelfs bij een normale bloeddruk is het aan te bevelen de bloeddruk regelmatig te controleren, om zo in een vroegtijdig stadium veranderingen in de bloeddruk te constateren. Indien u onder medische behandeling bent om uw bloeddruk te reguleren, registreer dan uw bloeddrukwaarden door middel van regelmatige zelfmetingen op vaste tijden gedurende de dag (bv ochtend en avond). Laat de resultaten aan uw arts zien. Gebruik de resultaten van de metingen NOOIT om de medicatie, welke door behandelend arts is voorgeschreven, zelf aan te passen.

7. Technologieën

7.1 AFIB Technologie / Wat is Atrium of Boezemfibrilleren?

Boezemfibrilleren of atriumfibrilleren is een veelvoorkomende hartritmestoornis, vooral bij oudere mensen. Bij boezemfibrilleren is de hartslag onregelmatig en meestal te hoog. Boezemfibrilleren is een ritmestoornis die niet levensbedreigend is, maar meestal wel behandeld moet worden. Dit om schade aan het hart te voorkomen.

Ontstaan boezemfibrilleren

Bij een normaal hartritme ontstaat een elektrische prikkel in de sinusknoop. Deze prikkel verspreidt zich daarna over de boezems. Bij boezemfibrilleren ontstaan de elektrische prikkels niet op één plek maar op diverse plaatsen in de boezems. Dit zorgt voor veel kleine elektrische stroompjes.

Normaal laat de AV-knoop elke prikkel vanuit de boezems door naar de kamers. Bij een aanbod van veel prikkels lukt dit niet. De AV-knoop laat bij boezemfibrilleren maar een deel van de prikkels door naar de kamers. Toch is meestal het ritme van de kamers ook te snel. Vaak meer dan 150 slagen per minuut. Dat is bijna 2 keer zo snel als normaal. Tijdens boezemfibrilleren trekken de kamers snel en onregelmatig samen.

 

Oorzaken

Boezemfibrilleren kan verschillende oorzaken hebben. Het kan het gevolg zijn van andere aandoeningen, zoals:

  • hoge bloeddruk
  • diabetes
  • problemen met het hart: hartinfarct, hartfalen, hartspierziekte, hartklepziekte of een aangeboren hartaandoening
  • een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie)
  • een ontsteking (zoals een longontsteking)

Boezemfibrilleren komt vaker voor bij ouderen. Meer dan 18% van de 85-plussers heeft er last van. Ook komt het vaker voor bij ernstig overgewicht en bij mensen met apneu. Bij apneu stopt de ademhaling een aantal keer tijdens de slaap.

7.2 PAD Technologie

Een Microlife bloeddrukmeter met PAD technologie detecteert een onregelmatige hartslag gedurende een bloeddrukmeting. Indien de hartslag onregelmatig is ziet u aan het einde van de meting het PAD symbool.

Als regel geldt dat er geen reden tot zorgen behoeft te zijn; Alhoewel, indien het symbool vaker bij regelmatige metingen verschijnt, (b.v. enkele keren per week bij dagelijkse metingen ) of plotseling vaker dan normaal , raden wij u aan zich tot een arts te wenden.

Het apparaat vervangt geen hartonderzoek, maar is bedoeld om een onregelmatige hartslag in een vroeg stadium te detecteren.

Onderstaand diagram is een oscillogram van een Microlife bloeddrukmeter met PAD technologie. De pijlen indiceren een onregelmatige puls (arrhythmia)

Microlife`s gepatenteerde PAD Technologie is ontwikkeld door Dr. K.W. Forstner. 
Hieronder treft u de officiele bron van de publicatie:

FORSTNER, KW. - Pulse Arrythmia Detection by
Oscillometric Blood Pressure Measurement Devices, P- 25,
American Society of Hypertension, 16th Annual Scientific
Meeting NYC, New York, 2003

7.3 MAM technologie

What is MAM technology?

MAM (Microlife Average Mode) is the analysis of 3 successive blood pressure measurements in less than 3 minutes so that superior reliability is achieved by automatic weighted data. 

MAM technology provides highest accuracy for blood pressure monitoring both at home and in professional settings. Multiple readings give important information to doctors and ensures that treatment plans meet healthcare needs.

Why MAM technology?

Doctors and hypertension societies recommend taking at least two readings every time and average the measurement value, because blood pressure fluctuates during the day. Microlife’s patented MAM technology performs three consecutive measurements in every session. The readings are analysed and weighted for a more accurate result and the average blood pressure value is provided.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »